Search

Pandemian aikana terveydenhuollon työntekijät joutuivat todella koville ja tarve henkiselle avulle ja tuelle oli suuri. Australiassa Black Dog Institute ja SAS Institute analysoivat tilannekuvaa, työntekijöiden dataa ja avun saatavuutta. Analyysissä havaittiin suuri tarve erilaisille itsepalvelu- ja itseanalyysityyppisille palveluille ja sisällöille. Perustettiin turvallinen, luotettava ja tarkkaan tarveanalyysiin perustuva apusivusto TEN terveydenhuollon työntekijöille. Ensimmäisen vuoden aikana apusivusto sai 36 000 käyttäjää itsepalveluosioiden käyttö kasvoi 500%. Data ja analytiikka on tärkeässä roolissa työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa niin poikkeusoloissa kuin
normaaliaikanakin.

Scroll to Top