Search

ASML laatii ja tulkitsee pelisääntöjä

ASML on aktiivinen toimija alan itsesääntelyssä, alhaalta löytyy eri sektoreiden ASML-ohjeistuksia ja käytännesääntöjä. ASML tarjoaa jäsenyrityksilleen yksilöllistä ja liiketoimintalähtöistä neuvontaa ja ohjeistuksia muun muassa tietosuojaan, kuluttajansuojaan, monikanavaisuuteen ja muihin pelisääntökysymyksiin liittyen (oikealla palstalla löyty jäsenohjeistuksia).

Itsesääntelyn ja jäsenkonsultaation lisäksi ASML vaikuttaa vahvasti viranomaisten kannanottoihin ja lainsäädäntöön. ASML mm. osallistuu aktiivisesti työryhmiin ja tekee yhteistyötä toimialan kannalta merkittävien virkamiesten kanssa. Etukäteisvaikuttamisen avulla on vuosien varrella estetty useita toimialalle haitallisia lainsäädäntömuutoksia.

Jäsenyrityksemme ovat sitoutuneet noudattamaan ASML:n laatimia käytännesääntöjä ja siten oikeutettuja käyttämään ASML:n Reilun Pelin -merkkiä.

Ohjeistukset

TELEMARKKINOINTI

Telemarkkinoinnin käytännesäännöt – yleinen
Telemarkkinoinnin käytännesäännöt – sähkömarkkinat
Telemarkkinoinnin käytännesäännöt – mobiililiittymät
Ohjeistus puheluiden tallentamisesta
Telemarketing Code of Conduct

MUUT

B2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa
Good B2B eMail Marketing Practice 2018
Suoramyynnin Yritysohjeistus
ICC:n markkinointisäännöt

Scroll to Top