Search

Hyvä Data

Tietoa asiakasdatan hyödyistä

Data In, Delight Out

Tilaa Hyvä Data-uutiskirje

HYVÄ DATA – LÖYDÖKSIÄ LYHYESTI

Ykköstason ennustetta kakkostyypin diabetekseen

Vuonna 2023 Vietnamissa koneoppimisen avulla saatiin datasta 94% todennäköisyys ennustaa
kakkostyypin diabetesta. USA:ssa julkaistiin 2019 saman tyyppinen tutkimus, jossa datan
syvyyksistä löytyi tärkeä elementti: Data ennusti kakkostyypin diabeteksen syntyä aiempaa selvästi paremmin myös niillä henkilöillä joilla ei ollut perinteisiä riskitekijöitä.

Datan jakamisen kulmakertoimia

Datan jakaminen sisäisesti ja kumppaneille on modernin toiminnan ydintä. Tuloksellista sellaista. Gartnerin “Chief Data Officer Survey” kertoi pari kolme vuotta sitten, että data- ja analytiikkatiimit jotka lisäsivät datan jakamisen käytäntöjä pystyivät tuottamaan konkreettisia tuloksia 1,7 kertaa aiempaa enemmän. MIT CISR:n tutkimus kertoo samaa viestiä toisin päin: menestyvät yritykset raportoivat korkeampia sisäisen datan jakamisen tasoja kuin huonommin menestyvät yritykset.

Julkisen sektorin kulukuorma ja data-analytiikka?

McKinsey Global Intituten tutkimus “Big data: The next frontier for innovation, competition and
productivity” tusinan vuoden takaa ei ole ytimeltään juurikaan vanhentunut. Tutkimuksen mukaan Euroopan 23 suurimman julkisen hallinnon kustannuksia voitaisiin data-analytiikan avulla vähentää 15-20%. Edelleen on syytä kysyä onko data-analytiikkaa hyödynnetty täysimääräisesti julkisella sektorilla? Onko data-analytiikan hyödyntämiselle julkisella puolella luotu riittävät edellytykset? Julkisen puolen ”asiakasanalytiikan” taso?

Analytiikasta apua terveydenhuollon työrasitukseen

Pandemian aikana terveydenhuollon työntekijät joutuivat todella koville ja tarve henkiselle avulle ja tuelle oli suuri. Australiassa Black Dog Institute ja SAS Institute analysoivat tilannekuvaa, työntekijöiden dataa ja avun saatavuutta. Analyysissä havaittiin suuri tarve erilaisille itsepalvelu- ja itseanalyysityyppisille palveluille ja sisällöille. Perustettiin turvallinen, luotettava ja tarkkaan tarveanalyysiin perustuva apusivusto TEN terveydenhuollon työntekijöille. Ensimmäisen vuoden aikana apusivusto sai 36 000 käyttäjää itsepalveluosioiden käyttö kasvoi 500%. Data ja analytiikka on tärkeässä roolissa työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa niin poikkeusoloissa kuin
normaaliaikanakin.

Vastasyntynyt kerää kirjaston verran dataa ensimmäisenä elinpäivänään

Systeeminen kehittäminen on aina nojannut dataan ja ymmärrykseen.

Tietopääomasta kumpuava tilannekuva on olennainen kaikelle kehitykselle.

Monet tekoälyn parhaat käyttötapaukset nojaavat omaan dataan.

Datan, asiakasdatan ja analytiikan hyödyt yhteiskunnalle ja yrityksille ovat valtavat.

Kyky kerätä, jalostaa ja hyödyntää yrityksen omaa dataa on kriittinen kilpailutekijä.

Meidän DNA:mme on silkkaa dataa.

Datan hyödyt jäävät usein uhkapuheen katveeseen.

“It is a capital mistake to theorize before one has data”
– Sherlock Holmes

Scroll to Top