Search

Koulupolkua datalla – Case Altschool

hyvä data artikkeli – TEEMANA HYPERPERSONOITU OPPIMINEN

AltSchool sai alkunsa kun entinen Google-johtaja Max Ventilla kumppaneineen perusti yrityksen vuonna 2013.  Altschoolin idea oli luoda massiivisen datan perusteella personoitu oppimiskokemus, joka perustuisi oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Rikas data, teknologia ja pegagogiset opit muodostivat perustan alustalle, joka otettiin käyttöön firman omissa erikseen perustetuissa yksityiskouluissa. AltSchoolin keskeinen innovaatio oli oppimisalusta, joka hyödyntää erityisesti oppilaista kerättävää dataa. Ajatus oli paitsi kehittää kouluja, joissa olisi todella personoidut oppimispolut niin antaa myös vanhemmille parempi näkymä lastensa oppimiseen sekä säästää opettajien aikaa.

Visiona hyperpersonoitu oppimispolku

Oppimisalusta keräsi erilaista dataa oppilaiden arkisesta toiminnasta kuten tehtävien suorittamisesta, luokassa  käytyjen keskusteluiden sisällöistä, oppilaan tekemistä tehtävistä ja myös oppilaiden eleistä oppituntien aikana. Luokissa oli mikrofoneja, sensoreita ja kameroita dataa keräämässä. Konseptiin sisältyi erillinen sovellus vanhempien kanssa kommunikointia varten. Myös vanhempien ja opettajien alustan käytöstä kerättiin dataa.

Tästä kaikesta kertyi datamassa, jota jalostamalla oli tarkoitus muokata oppimateriaaleja ja myös oppimenetelmiä yksilöllisesti. Erityiseksi hyödyksi katsottiin mahdollisuus tunnistaa oppilaan oppimisvaikeudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alusta analysoi oppilaiden suorituksia reaaliaikaisesti ja opettaja sai ilmoituksen mikäli oppilas oli lisätuen tarpeessa jollain tietyllä osa-alueella. Tällöin järjestelmä suositteli esimerkiksi oppilaalle räätälöityjä metodeja ja harjoituksia, jotka pureutuivat havaittuihin heikkouksiin.

Homma käyntiin

AltSchoolin ensimmäisinä vuosina oppimisalusta otettiin käyttöön firman kuudessa omassa yksityiskoulussa (“micro schools”) San Franciscossa ja New Yorkissa. Nämä koulut toimivat ikään kuin betavaiheena, jossa konseptia ja alustaa testattiin ja kehitettiin edelleen.  Altschool sai positiivista mediahuomota ja herätti laajalti kiinnostusta oppilaiden vanhemmissa. Vuonna 2014-2017 AltSchool sai kolmessa erässä lisärahoitusta (mm. Mark Zuckerbergilta) 176 mUSD mikä mahdollisti laajemman kehityksen ja uusien kohdekoulujen perustamisen.

Balanssi haussa

Kuten monien innovatiivista läpimurtoa tavoittelevien yritysten kohdalla, AltSchool kohtasi myös kritiikkiä ja haasteita. Platformin kytkeminen omiin kouluihin ei tainnut olla rakenteellisesti hyvä ratkaisu skaalautumisen kannalta. Yksi haasteista oli tasapainon löytäminen teknologian ja inhimillisen elementin välillä. Massiivinen datan kerääminen herätti huolia yksityisyyden suojasta vaikka vanhemmat antoivatkin datan käsittelylle suostumuksensa. Tämän tyyppiselle datan keräämiselle ja käytölle ei tuolloin ollut USA:ssa erityistä sääntelyä tai vakiintuneita eettisiä periaatteita. Kysymyksiä nostatti myös läpinäkymättömyys – ymmärsivätkö opettajat ja vanhemmat mihin algoritmin suositukset ja ohjaukset oikein perustuivat? Oliko alustaan sisältyvä pedagogiikka laadukasta? Altschool alkoi skaalaamisen hengessä lisensoimaan teknologiaansa myös muille kouluille.  Melko korkeana pidetty hinnoittelu aiheutti Altschoolille kasvuhaasteita. Altschool velotti platformistaan vuosimaksuina 2500-5000$ per opettaja ja 150-1500 $ per oppilas. 

Järjestelyjä ja jatkopolkuja

Vuonna 2019 tehtiin omistajavaihdoksia ja AltSchool brändättiin ja uudistettiin Altitude Learningiksi. Seuraavana vuonna 2020 Altitude partneroitui Getting Smartin and Digital Promisen kanssa muodostaen “Moving Forward Together” -koalition painottuen pandemian synnyttämään etäopiskelujärjestelmien tarjontaan. Vuonna 2021 Altschoolin teknologia myytiin Montessorri-oppilaitoksia USA:ssa ja Aasiassa pyörittävälle Higher Ground Educationille. Altitude jäi transaktion jälkeen toimimaan koulutusalan konsulttifirmana auttaen kouluja implementoimaan koulujen muutoshankkeita. Altschoolin saaga kertoo melko tyypillistä start-up -tarinaa siitä, että vaikka olisi kuinka dataintensiivinen konsepti niin jonkin toimialan mullistaminen on harvinaista. Datan, teknologian, pedagogiikan ja USA:ssa kovin kilpaillun edtech-sektorin yhdistäminen osoittautui ohdakkeiseksi oppimispoluksi.

Scroll to Top