Search

Turhan datan siunauksellinen poistobyrokratia – case Netflix

Datan määrän jatkuvasti kasvaessa hyödyntämättömän datan kasvava määrä voi kertyä helposti lähes hallitsemattomiin mittoihin jos turhan datan hallintaoperaatiot eivät ole kunnossa.

AI – pelikenttä uusiksi, perusasiat kirkkaaksi

AI-kehityksessä data on monella tapaa tärkeässä rooolissa. McKinseyn mukaan yli 40% digitaalisista ja AI-hankkeista pysähtyy skaalausvaiheessa.

Koulupolkua datalla – Case Altschool

Altschoolin idea oli luoda massiivisen datan perusteella personoitu oppimiskokemus, joka perustuisi oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Lue Altschoolin kahdeksan vuoden tarina hyperpersonoinnin äärellä.

Ykköstason ennustetta kakkostyypin diabetekseen

Vuonna 2023 Vietnamissa koneoppimisen avulla saatiin datasta 94% todennäköisyys ennustaa
kakkostyypin diabetesta. USA:ssa julkaistiin 2019 saman tyyppinen tutkimus, jossa datan
syvyyksistä löytyi tärkeä elementti: Data ennusti kakkostyypin diabeteksen syntyä aiempaa selvästi paremmin myös niillä henkilöillä joilla ei ollut perinteisiä riskitekijöitä.

Datan jakamisen kulmakertoimia

Datan jakaminen sisäisesti ja kumppaneille on modernin toiminnan ydintä. Tuloksellista sellaista. Gartnerin “Chief Data Officer Survey” kertoi pari kolme vuotta sitten, että data- ja analytiikkatiimit jotka lisäsivät datan jakamisen käytäntöjä pystyivät tuottamaan konkreettisia tuloksia 1,7 kertaa aiempaa enemmän. MIT CISR:n tutkimus kertoo samaa viestiä toisin päin: menestyvät yritykset raportoivat korkeampia sisäisen datan jakamisen tasoja kuin huonommin menestyvät yritykset.

Julkisen sektorin kulukuorma ja data-analytiikka?

McKinsey Global Intituten tutkimus “Big data: The next frontier for innovation, competition and
productivity” tusinan vuoden takaa ei ole ytimeltään juurikaan vanhentunut. Tutkimuksen mukaan Euroopan 23 suurimman julkisen hallinnon kustannuksia voitaisiin data-analytiikan avulla vähentää 15-20%. Edelleen on syytä kysyä onko data-analytiikkaa hyödynnetty täysimääräisesti julkisella sektorilla? Onko data-analytiikan hyödyntämiselle julkisella puolella luotu riittävät edellytykset? Julkisen puolen ”asiakasanalytiikan” taso?

Analytiikasta apua terveydenhuollon työrasitukseen

Pandemian aikana terveydenhuollon työntekijät joutuivat todella koville ja tarve henkiselle avulle ja tuelle oli suuri. Australiassa Black Dog Institute ja SAS Institute analysoivat tilannekuvaa, työntekijöiden dataa ja avun saatavuutta. Analyysissä havaittiin suuri tarve erilaisille itsepalvelu- ja itseanalyysityyppisille palveluille ja sisällöille. Perustettiin turvallinen, luotettava ja tarkkaan tarveanalyysiin perustuva apusivusto TEN terveydenhuollon työntekijöille. Ensimmäisen vuoden aikana apusivusto sai 36 000 käyttäjää itsepalveluosioiden käyttö kasvoi 500%. Data ja analytiikka on tärkeässä roolissa työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa niin poikkeusoloissa kuin
normaaliaikanakin.

Scroll to Top