Search

Data tarvitsee tuekseen tunnetta ja markkinoinnin ääntä

Tiina Karppinen, Johtaja, markkinoinnin palvelut
Grano
27.08.2020

Tänä päivänä ei voi olla kuulematta keskusteluja mittareista, datasta ja analytiikasta. Tiedolla johtamisen ympärillä on enemmän hulinaa kuin koskaan aiemmin.

Samalla työn merkityksellisyys on yhä vahvemmin ihmisten vaakakupissa, kun arvioidaan esimerkiksi onnellisuutta omassa työssään tai valitaan uutta työpaikkaa. Merkityksellisyydelle on kuitenkin vaikea määritellä mittareita; merkityksellisyys on tunne, joka vaihtelee henkilökohtaisesti ja joka syntyy mm. toisten auttamisesta ja oppimisesta – jokainen haluaa kokea olevansa hyödyllinen työssään ja työyhteisölleen.

Tunteella johtamista arvostetaan

Voiko tunteita ja kokemusta sitten johtaa ulkopuolelta? Tukahduttaako vahva mittaaminen, kikyt ja kvartaalitalous tunnekokemuksen? Asioiden johtaminen on monesti helpompaa. Kylmä data ja mittarit kertovat, miten asiat etenevät: ollaanko aikataulussa, tuleeko kasvua, tulosta ja menestystä? Tärkeitä pointteja, mutta asioiden lisäksi pitää johtaa ihmisiä. Ihmiset luovat kaiken pohjan tekemiselle, ja harva ratkaisu syntyy ilman yksilöiden panosta.

Johtajan rooli on luoda yhteisiä näkemyksiä ja tavoitteita sekä käydä dialogia, miten maaliin päästään. Ihmisiä pitää johtaa tunteen kautta. Tämä vaatii rohkeutta, avoimuutta ja heittäytymistä mukaan johtajan omien tunteiden kautta. Joskus unohdamme, että johtajat ja esimiehetkin ovat ihmisiä. Nykyään henkilöstö arvostaa johtajaa, joka uskaltaa kohdata ihmiset ihmisinä, eikä piiloudu numeroiden ja datan taakse. Suurimmat johtajat antavat omien intohimojen ja epävarmuuksien näkyä. Viisaus ei asu enää yksin johdossa.

Datan lukutaitoa voi opetella ja opettaa

Data on tarpeen ja tärkeä keino johtamiseen. Laadukas data auttaa ymmärtämään, päästäänkö tavoitteisiin ja navigoidaanko oikeaan suuntaan.

Kun aloitin Granolla uudessa roolissa ja huomasin, että monesti emme kuitenkaan kuule, kuinka data puhuu. Asia voi olla analytiikkana edessämme, mutta dataa ja tuloksia ei ole osattu kuunnella. Se, mikä voi olla itselle datan pohjalta itsestäänselvyys, ei olekaan auennut muille.

Olen huomannut, että datalle pitää antaa ääni. Sama data pitää kertoa eri äänillä eri kuulijoille. Tämä, jos mikä, on markkinoinnin taitolaji. Miten löydät argumentit ylemmälle johdolle ja toisaalta henkilöstölle, jotta datan ääni on ymmärrettävää ja sen kertoma suunta hyväksytään.

Data ei aina puhuttele, vaikka se istuisi keskellämme, vaan data on tuotava osaksi keskustelua ja tarinaa. Tarinoiden kautta datakin voi innostaa, jännittää, haastaa – mennä tunteisiin. Näin data luo reaktion, jonka voi johtaa tunnistettaviksi projekteiksi ja hankkeiksi: asioiksi, joita ihmiset kokevat ja tekevät jokapäiväisessä arjessaan. Vasta tämän jälkeen voidaan todella mitata edistymistä ja palkita onnistumisista.

 

Tämä kirjoitus on myös julkaistu Asiakkuusmarkkinoinnin vuosikirjassa 2020. Jos et ole vielä saanut vuosittaista bestselleriä, voit tilata sen veloituksetta tästä

Scroll to Top