Search

Selvitys: Tietosuojaviranomaisen toiminnassa kehitettävää

Lehdistötiedote
28.05.2024

Tietosuojavaltuutetun toimiston (TSV) toiminnan laadusta on tehty Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) toimesta selvitys, jossa tietosuojan parissa toimivat ammattilaiset ovat arvioineet TSV:n toiminnan laatua 13 eri osa-alueen osalta. Selvityksen tulokset kertovat, että tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnassa nähdään paljon kehittämistarpeita.

Tietosuoja-ammattilaisten näkemykset ovat monelta osin kriittisiä viranomaistoiminnan ydinalueilla. Tulokset osoittavat kehitystarpeita mm. substanssiosaamisen, toimintamallien ja toimintakulttuurin saralla. Dataintensiiviset liiketoimintamallit ja -palvelut yhdessä nopean teknologiakehityksen kanssa edellyttävät nykyistä avoimempaa dialogia ja yhteistyötä viranomaisen kanssa, jotta pystytään vastaamaan asiakkaiden odotuksiin”, tiivistää selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä ASML:n toimitusjohtaja Jari Perko. Selvitykseen sisältyy myös kaksi vuotta aiemmin tehdyn täysin samanlaisen selvityksen tulokset, mikä antaa asioiden kehittymisestä mielenkiintoista näkymää.

Tietosuojaan liittyvässä keskustelussa on tähän mennessä huomio kiinnittynyt laajalti rekisterinpitäjien ja palveluntarjoajien toimintaan. Tietosuojaviranomaisten toiminnan tarkastelu osana kokonaisuutta on jäänyt liian vähäiselle fokukselle. “Tietosuojan valvonta- ja ohjaustoiminnan yhä vahvempi EU-vetoisuus ei saisi olla este kansalliselle laatu- ja yhteistyön kehittämiselle“,  painottaa Perko. ASML:n selvityksen tuloksia vastaavasti oikeusministeriön viime syksynä tekemässä GDPR:n toimivuuteen ja soveltamiseen liittyvässä lausuntokierroksessa valvovien viranomaisten toiminta nousi myös vahvasti esiin.  ASML:n tekemän selvityksen tulosraportin saa täältä (pdf).

Lisätietoja: Jari Perko, toimitusjohtaja, ASML, jari(at)asml.fi, 040 5659700

Scroll to Top