Search

Esittelyssä Superlines – AI:lla kasvupolkua asiakassuhteisiin ja brändisisältöihin

Jari Perkon (tj, ASML) haastattelussa Superlinesin Advisor Sari Sotkas ja CEO Jere Meriluoto
08.04.2024

ASML-jäsenyrityksistä on esittelyssä uusi jäsenemme Superlines, joka nopeasti kehittyvässä AI-palvelumarkkinassa tarjoaa yrityksille laadukasta helpotusta markkinointisisältöjen kehityspolulle.

1. Mikä Superlines on? Miten se eroaa muista palveluista?

Superlines on tekoälypohjainen markkinointialusta, joka mahdollistaa ennennäkemättömällä tavalla entistä datavetoisemman markkinoinnin tekemisen. Palvelu ei vaadi käyttäjältään promptausta tai ymmärrystä tekoälystä saadakseen tekoälyn tuomat hyödyt työhönsä. Moni palvelu markkinoilla keskittyy generatiivisen tekoälyn mahdollistamaan sisällön luontiin, mutta Superlines keskittyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri alueisiin sisältäen strategisen työskentelyn, analysoinnin, optimoinnin, esitestauksen ja lisäksi hoitaa myös tuon perinteisen taktisemman sisällöntuotannon markkinoinnin tiimeille.

Entä muut kuin mainonnalliset ydinsisällöt? Asiakasviestintä, lojaliteettikonseptien sisällöt, sähköpostit asiakkaille yms?

Sari Sotkas (Advisor): ”Täytyy sanoa, että elämme markkinoijan unelma-aikaa juuri nyt. Vihdoin on mahdollista analysoida, vertailla, suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä kehittää asiakassuhdetta datalähtöisesti, tehokkaasti ja silti brändin mukaisesti ja laatua lisäten.”

Tekoäly ymmärtää kontekstin ja avustaa kaikessa digivuorovaikutuksessa, esimerkiksi asiakasviestinnässä täysin personoitujen ja kuitenkin brändimääritysten mukaisten viestien luomisessa. Esimerkiksi kun brändin tone-of-voice on kerran määritelty,  tekoäly huolehtii, että se pysyy aina samana, vaikka markkinoijalla olisi millainen päivä menossa tai tekijä vaihtuisi lennossa. Mutta kyllä se pihvi on siinä, että tekoäly osaa käsitellä valtavaa määrää dataa, tehdä johtopäätöksiä ja antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Tässä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa yrityksiä kehittämään parempia ja asiakaslähtöisempiä lojaliteettikonsepteja sekä palkitsemisohjelmia.

Tekoäly ei rajoitu pelkästään markkinointiin, vaan sillä on merkittävä rooli myös tuote- ja palvelukehityksessä. Se analysoi asiakkaiden palautetta ja käyttäytymistä sekä ennustaa asiakkaiden tarpeita ja ongelmia, mikä mahdollistaa parempien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen sekä proaktiivisen reaaliaikaisen asiakastuen tarjoamisen. Kaiken kaikkiaan tekoäly tarjoaa yrityksille tehokkaan työkalun asiakasuskollisuuden parantamiseen ja kanta-asiakasmäärien kasvattamiseen eri toimintaympäristöissä ja -konteksteissa.”

2. Miten te näette inhouse-tekemiseen ja palveluostamiseen liittyvän AI-markkinan tällä hetkellä?

Yhdysvalloissa tekoäly nähdään aggressiivisena mahdollisuutena tehdä lisää bisnestä, ja joissakin tapauksissa tekoälyllä yritetään jopa liiallisesti korvata ihmistä. Pohjoismaissa yritykset ovat toki heränneet mahdollisuuteen tehdä AI:n avulla töitä enemmän in-house ja näin säästää talon ulkopuolelta ostettavista palveluista. Yrityksillä on myös vahva halu päästä tekoälyä hyödyntämällä vaikuttamaan isommin organisaation kulurakenteisiin ja parantamaan liiketoiminnallisia mahdollisuuksiaan pidemmällä aikavälillä datavetoisen päätöksenteon kautta. Tekoälyn ratkaisut mahdollistavat myös co-workingin ja lisäksi sekä tehostavat työskentelyä että vähentävät erinäisten ratkaisujen tarvetta poistaen samalla ylimääräistä säätöä.

3. Miten yritysjohdon kannattaa suhtautua tekoälyyn?

Tärkeintä on päästä alkuun tekoälyn kanssa. Tekoälyn onnistunut käyttöönotto organisaation eri osastoilla on muutosprosessi ja se tulee vaatimaan tukea ja aikaa. Ensimmäinen vaihe on totuttaa henkilöstö työskentelemään AI-avusteisesti ja kannustaa tähän uuteen työtapaan. Lyhyen aikavälin tavoitteena on parantaa henkilökunnan kyvykkyyksiä tehdä enemmän työtehtäviä oman roolinsa ympäriltä ja tehdä lisääntyneiden kyvykkyyksien johdosta kustannustehokkaammin töitä karsimalla esimerkiksi ostettavista palveluista. Toinen vaihe tulee olemaan sisäisen kulurakenteen muutos tekoälyn tuoman tehokkuuden lisääntyessä ja uuden tekoälyaikakauden organisaation rakentaminen. Pitkän aikavälin hyödyt ovat datavetoisemman työskentelyn lisääntyminen ja liiketoiminnallisten tulosten parantuminen tämän johdosta.

Hyperpersonointi on terminä paljon esillä. Onko AI-avusteisuus väylä aitoon hyperpersonointiin, jossa vaikkapa yksittäisen viestin kielen detaljit, vivahteet ja mikrosävyt personoituvat jatkumossa yhä relevantimmalla tavalla? Onko riskiä, että brändit hyperpersonoivat itsensä yhä enemmän toistensa kaltaiseksi?

Jere Meriluoto (CEO): ”AI lisää pitkällä aikavälillä firmojen kyvykkyyksiä aitoon hyperpersonointiin. Kielisääntöihin liittyvä hyperpersonointi on oma aiheensa, mutta liiketoiminnan kannalta asiakkaan kohtaaminen oikealla tavalla oikeassa kohdassa ostopolkua on mielestäni hyperpersonointia parhaimmillaan. Tällöin brändien hyperpersonointi on myös sidonnaista juuri heidän itse hallitsemaan kokonaisuuteen, eikä suora kopio toisen firman personoidusta kokemuksesta. Yhteneväisyyksiä tosin tulee varmasti olemaan ajan saatossa.”

4. Mitä te haluatte saavuttaa?

Haluamme auttaa eurooppalaisia yrityksiä pysymään tämän teknologian aallonharjalla ja saamaan liiketoiminnalliset hyödyt tekoälystä. Tällä hetkellä tekoälymarkkina on liian isosti keskittynyt pelkästään Yhdysvaltoihin ja koemme, että Euroopasta pitää tulla kilpailukykyisiä suuntaa näyttäviä ratkaisuja yrityksille.

5. Entä julkinen ja ns. kolmas sektori? Onko meillä kansakuntana varaa olla hyödyntämättä tässä kuvattuja AI-hyötyjä myös näillä sektoreilla, koko yhteiskunnan tasolla?

Jere Meriluoto: ”Tekoälyä tulee ehdottomasti hyödyntää läpi yhteiskunnan ja sektorien ja meidän tulee pysyä muiden maiden vauhdissa mukana. Eri sektoreille löytyy ajan saatossa varmasti omat käyttökohteensa ja ratkaisut, joilla tekoälystä hyötyjä saadaan irti. Toki tulee myös olemaan aloja ja käyttökohteita, joihin tekoälyä ei kannata yrittää lähteä pakottamaan pakottamisen vuoksi.”

Scroll to Top