Search

Terveisiä uudelle tietosuojavaltuutetulle!

Jari Perko
‘@asiakkuus
01.11.2020

Pyysimme Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) ja Tietosuojavastaavien Foorumin (TIFO) ammattilaisilta terveisiä uudelle tänään aloittavalle tietosuojavaltuutetulle Anu Talukselle. Olemme koostaneet tähän artikkeliin näitä tietosuojan ja dataintensiivisen liiketoiminnan parissa toimivien ammattilaisten terveisiä. Olemme tiivistäneet ja sulauttaneet monia samoja teemoja käsitelleitä viestejä napakoiksi ”teematerkuiksi”.

Uudelle tietosuojavaltuutetulle toivoteltiin todella paljon onnea, näkemystä ja jaksamista tärkeän työn monipuolisuuden ja monimutkaisuuden äärellä. Korostettiin asenteen ja toimintakulttuurin merkitystä tässäkin työssä. Eli tsemppiä ja asennetta Anu! Sitten substanssiin ja viranomaistoimintaan liittyviin terveisiin. Ne on tiivistetty ja ryhmitelty alle kahteen ryhmään.

Datasta, toimintaympäristöstä, osaamisesta

# Yleisötyyppistä turvallista, anonyymiä analytiikkaa ei tule saattaa liian ahtaalle ja raskaiden lupa- tai muiden prosessien rasittamaksi! Erittäin tärkeä kilpailukyky- ja asiakasymmärryskysymys monilla toimialoilla ja vaikuttaa myös investointihalukkuuteen.

# Pk-yrityksille järkevää tukea ja kehystä elää globaalien toimijoiden toimintaan paljolti perustuvassa sääntelyviidakossa.

# Tietointensiivinen liiketoiminta on kasvua, kannattavuutta ja työpaikkoja – eihän suhtauduta siihen ja kaupalliseen kehittämiseen lähtökohtaisesti epäilevästi ja tiukasti?

# Emmehän hidasta tai vaikeuta dataan perustuvia innovaatioita, vaan tuemme niitä ja niiden vastuullisuuskehitystä!

# TSV:n henkilökunnan liiketoiminta-, data- ja analytiikkaymmärrystä olisi tarpeellista lisätä.

# Olisi hyödyllistä miettiä uusia sisäisiä ja ulkoisia toimintamalleja, joiden avulla viranomaisen osaaminen ja ymmärrys pysyy riittävän korkealla tasolla alati muuttuvassa ympäristössä.

Linjauksista, osaamisesta, tulkinnoista ja toimintapolitiikasta

# EU ja erityisesti EDPB on merkittävä uusien tietosuojatulkintojen tuottaja. Tähän liittyvä kotimainen avoin keskustelu ja kannanmuodostukseen liittyvä monipuolinen ja laaja dialogi olisi hienoa avata uudella tavalla Suomessa. Ja samalla rohkeutta antaa EU:n kyljessä kansallisia tulkintoja.

# Ohjeita, pohjia ja malliesimerkkejä kaivataan. Linjauksia hyvistä käytännöistä.

# Suositukset ja velvoittavat normeeraukset olisi erotettava selvemmin toisistaan.

# Tulkintakysymykset eivät ole ihan helppoja ja viranomaisen kannanotot saattavat tulla todella yllätyksinä. Avoin keskustelukulttuuri siis ehdottomasti tarpeen!

# Kirjallinen selvityspyyntö lakihenkisine kysymyksineen ei aina ole hyödyllisin tapa käynnistää asiaa vaan voisi pohtia käytäntöjä ja tapoja, joilla osapuolille syntyy heti alussa oikea ja tasapainoinen tilannekuva ja ymmärrys asian käsittelemiseksi.

# Tietosuojavaltuutetun tehtävän ytimessä ei ole rajaaminen ja rajoittaminen vaan oikeiden toimintatapojen ja oikean toimintakulttuurin edistäminen, panostusta tähän!

# Tietosuojaviranomaisen case-prosessi selvityspyyntöineen ja kysymyspatteristoineen tuntuu joskus lähtevän liikkeelle syyllisyysolettama-tyyppisellä kulmalla.

# Valvovien viranomaisten keskenään erilaisista kannoista tulisi hyvällä yhteistyöllä päästä eroon.

# Toivottavasti viranomaisella on tarpeeksi resursseja ohjata niitä, joilla on erityistarvetta tarkemmalle ohjeistukselle.

# Koitetaan välttää ”information fatigue”! Eri linjauksista ja tulkinnoista tulee koko ajan raskaampaa ja yksityiskohtaisempaa informointivelvoitetta – kokonaisarviointia ja näkemyksellisyyttä tähän!

Tätä kyselyä tehdessä sattui silmään pitkän uran tehneen Reijo Aarnion tarina ensimmäisestä työpäivästään vuonna 1997: “Pöydälle oli tullut Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnos, jossa yksi luku oli otsikoitu “Estääkö tietosuoja tehokkaan ATK-tekniikan hyödyntämisen?” Paljon on muuttunut mutta turvallisuuden, suunnitelmallisuuden, käytettävyyden ja tehokkuuden välimaastoon liittyvät pohdinnat ja kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia.

ASML toivottaa vielä kerran onnea, tsemppiä, näkemyksellisyyttä ja hyvää yhteistyö-polkua uudelle tietosuojavaltuutettu Anu Talukselle ja koko toimiston henkilökunnalle!

 

Asiakkuusmarkkinointiliitto, ASML on dataintensiivisen ja asiakaskeskeisen liiketoiminnan toimialayhteisö, jossa on jäseninä 200 yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta. Jäsenistöömme kuuluvat mm. Kesko, Terveystalo, Sanoma, OP, Asiakastieto, Telia, SOK, Finnair, Mehiläinen, PwC, Posti, Microsoft, VTT, If, Yle, VR, Unicef, Nordea, Helen, A-lehdet, DNA, Fortum, Bisnode, Volvo, SPR, Dagmar, Otavamedia, LähiTapiola, HSL, Tallink, Veikkaus, Motonet, Fazer, PostNord, Sato, Visma, SAS Institute, OMD, Fonecta, Elisa, Danske, Ilmarinen, Laakkonen.    ~ Data In, Delight Out ~

 

 

Scroll to Top