Search

Arvostus ansaitaan arjen tekemisellä. Myös markkinoinnissa.

Arviolta 33 prosenttia markkinoinnin euroista tuhrautuu siihen, että lähdetään tekemään markkinointia ilman selkeää suuntaa, eli strategia puuttuu. Mitä tehdään ja miksi. Epäselvä strategia näkyy pahimmillaan heikossa briefissä. Aletaan tekemään jotain mukavaa, mutta suuntaa joudutaan korjaamaan monesti matkan varrella. Eurot ja deadlinet paukkuvat. Hyvä strategia antaakin suunnan myös luovuudelle.

Hinnoittelun optimoinnin ilo

Digiaallon harjalla ratsastavat puhuvat dynaamisen hinnoittelun puolesta, mikä voi tarkoittaa reaaliajassa muuttuvia hintoja vaikkapa lentojen, lounasruoan tai drinkkien hinnoittelussa. Silloin pyritään tyypillisesti optimoimaan asiakasvirtoja kapasiteetin mukaisesti ja asiakkaan pitää itse osata optimoida milloin ostaa, jos haluaa ostaa halvalla.

Raportti Kanadasta: GDPR raskas, kompleksinen ja valuvikainen

GDPR-tyyppistä lainsäädäntöä on sorvattu, työstetään ja pohditaan eri puolilla maailmaa. GDPR nostetaan helposti menestystarinaksi, tietosuojasääntelyä kaikkialla mullistavaksi pykäläinnovaatioksi, mitä se eittämättä monella tapaa onkin ollut. Uutta tietosuojalainsäädäntöä pohtivassa Kanadassa on tehty koosteraportti, jossa GDPR:ää tarkastellaan eri tutkimusten ja lähteiden nojalla enemmän kriittisestä näkökulmasta. Raportin löydöksistä koostetta ASML-blogissa.

Saumaton asiakaskokemus on digitalisoituvassa maailmassa helpommin sanottu kuin tehty

Yksinkertaisten asioiden luominen vaatii monimutkaisia asioita taustalla ennen kuin asiat yksinkertaistuvat. Tämä on ehkä paradoksi, jota ei ymmärretä. Ajatellaan, että kun yksinkertaistetaan asiakkaalle näkyvää prosessia, myös sisäinen toiminta yksinkertaistuu. Todellisuudessa pitää kuitenkin luoda monimutkaisia kokonaisuuksia hallitseva toimiva pohja niin teknisessä- kuin prosessimielessäkin. Jotkut asiat yksinkertaistuvat, toiset monimutkaistuvat.

Vain sisältö, joka luo arvoa vastaanottajalle, on merkityksellistä

Vaikuttava sisältömarkkinointi ei ole mitä tahansa jorinaa tai peräkkäin aseteltuja markkinoinnin ylisanoja.
Tullakseen luetuksi sisällön tulee olla vastaanottajalle merkityksellistä. Sisällön merkityksellisyys syntyy siitä, että se vastaa aidosti johonkin inhimilliseen tarpeeseen. Se antaa tietoa, apua tai inspiraatiota. Se palvelee kuluttajaa, ja pitää samalla mainostaja-asiakkaan brändin mielessä ostopolun eri vaiheissa.

Arvoa asiakkaalle – tunne ja monikanavaisuus

Asiakas kaipaa arkeensa helppoutta, vaivattomuutta ja toimivia vaihtoehtoja asioinnin eri tilanteisiin. Myymälöiden rinnalle onkin syntynyt uusia vaihtoehtoja arjen tilanteisiin. Verkkokaupassa asiointia helpottaa 24/7-mahdollisuus tehdä tilauksia yli yhdentoista tuhannen tuotteen valikoimasta ja Alko-äppi puolestaan on tuonut Alkon meidän jokaisen taskuun.

Pikku jutuilla säästöä luonnolle ja sähkölaskulle – Miten Fortum loi uudenlaisen asiakkuusohjelman yhdessä asiakkaidensa kanssa?

Asiakkuusohjelmaa on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Kaikki sai alkunsa saadusta asiakaspalautteesta, eli siitä, miten asiakkaat ovat kokeneet avuttomuutta ilmastonmuutoksen edessä. Toisaalta Fortumin kaltaiselta yritykseltä odotetaan konkreettisia tekoja ympäristön eteen. Syntyi halu mahdollistaa yhdessä tekeminen asiakkaiden kanssa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Kaupan median menestys on markkinointitrendi numero yksi

Menestyvän markkinoinnin ja kaupan median punainen lanka piilee asiakasymmärryksen hyödyntämisessä kuluttajia palvelevaan markkinointiin. Moni kyllä puhuu tänä päivänä asiakasymmärryksestä, mutta tämä ymmärrys ei yllä toimenpiteisiin. Siksi se ei hyödytä asiakasta, markkinoijaa eikä kauppaa.

Lupaus vai lunastus ensin?

Kun yritys on ensin valinnut ne asiat, joihin se haluaa asiakaskokemuksessaan panostaa ja tehnyt lupauksista lunastettavia, on aika valjastaa markkinoinnin resurssit luovaan työhön. Markkinointiosasto on meillä se funktio, joka vie uusia luovia konsepteja eteenpäin. Itse työhön tarvitaan kuitenkin koko talon väkeä. Tästä esimerkkinä Robin Packalen -yhteistyö, jonka idea lähti artistilta itseltään. Luova idea jalostettiin Ifolorin markkinoinnissa ja tuotteet suunniteltiin yhdessä tuotannon kanssa.

Miten hankitaan laadukas lupa markkinoida vastuullisesti?

Ensisijaisesti markkinoijan pitäisi miettiä yrityksen ja kuluttajan välisen vuoropuhelun laatua ja vastuullisuutta, minkä saatu markkinointilupa mahdollistaa. Ei lähdetä keräämään lupia kampanjanomaisesti, koska muutkin tekevät niin, vaan mietitään kuinka markkinointiluvan kautta rakennetaan pitkä ja hedelmällinen keskustelu kuluttajan kanssa. Luottamus, läpinäkyvyys, tehokkuus ja laatu korostuvat kuluttajaliidien hankinnassa ja hyödyntämisessä.

Postin GDPR-sakon kumoaminen – huomiota päätöksestä

Helsingin hallinto-oikeus kumosi päätöksellään Postille vuoden 2020 keväällä annetun Suomen tähän asti suurimmanGDPR-sakon. Päätös sisältää monia mielenkiintoisia elementtejä, joista koostetta ja pika-analyysiä nyt ASML-blogissa.

Scroll to Top