Search

Reilu työnantaja -tunnuksen käyttö

Tunnusta voidaan käyttää valkoisella tai värillisellä pohjalla tai valokuvan päällä. Väripohjalla tai valokuvan päällä käytetään negatiiviversiota. Tällöin on huolehdittava siitä, että sekä merkki että tekstilogo erottuvat selvästi pohjasta. Jos käytettävän pohjan väri ei soinnu yhteen merkin vihreän kanssa, voidaan logosta käyttää kokovalkoista versiota. Ensisijaisesti käytetään kuitenkin värillistä versiota.

kuva-rpt-kaytto1 (kopio)

Tunnuksen osia ovat puhelimen head-setiä esittävästä merkki ja tekstilogo, joka puolestaan koostuu Reilu työnantaja -tekstistä ja tunnuksen merkitystä avaavasta seliterivistä. Näitä osia ei eroteta tunnuksesta, vaan tunnusta käytetään aina kokonaisuutena.

Tunnusta ei muuteta esimerkiksi venyttämällä tai kaventamalla, siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla elementtejä tai muuttamalla värejä. Originaalitiedostoissa logo on siinä muodossa kuin sitä tulee käyttää.

Tunnuksen pienin sallittu koko digitaalisena on 250×56 pikseliä suoja-alue mukaan luettuna. Painetun tunnuksen pienin sallittu koko on 35×5 mm ilman suoja-aluetta.

Tunnuksen ympärille on jätettävä vähintään alla esitetyn kokoinen suoja-alue. Originaalitiedostoissa suoja-alue on valmiiksi mukana.

kuva-rpt-kaytto2 (kopio)
Scroll to Top